pre vašu rodinu. Každý rok!

Parlament mohol rozhodnúť o našom rozpočtovom návrhu, ktorý by rodine s dvoma rodičmi a dvoma deťmi priniesol približne 500 EUR ročne. Navrhujeme zvýšenie daňového bonusu o 120 EUR ročne na každé dieťa a zvýšenie nezdaniteľného základu dane o 680 EUR ročne na každého dospelého.
Náš návrh tak mohol priniesť prospech každému pracujúcemu človeku. Najviac však mohol pomôcť práve rodinám s deťmi. #SIEŤ tie zdroje v rozpočte našla, tie peniaze tam naozaj sú. Ide len o to, aby sa nedostávali k schránkovými firmám, ale k ľuďom, ktorí ich potrebujú. K vám.
E-mail:
Hrubá mzda:
Hrubá mzda:
Odoslaním formulára dávam súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vyššie (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) pre politickú stranu SIEŤ, na účely prijímania budúcich informácií o činnosti a aktivitách tohto subjektu. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a daný súhlas môžno kedykoľvek odvolať.